Home of Top 10 Lists and Pedigrees of Holstein Bulls

Home Afstamming & Top 10

Holstein Stieren

No menu? Click on:  Menu Holstein Bulls Top 10 & Pedigrees 

De 'stambomen' zijn bijgewerkt: Pedigrees are updated:

februari 2004  

De stieren staan alfabetisch gerangschikt. Vermeld worden vader, moeder's vader,  moeder's moeder's vader en eventueel verdere generaties, zover de webmaster deze heeft kunnen vinden. Kies de goede beginletter in het linkse menu (klik hier als niet zichtbaar) om naar de stieren te gaan met dezelfde beginletter. De moeders worden niet vermeld, omdat zij maar weinig zonen krijgen, in tegenstelling tot de populairste stieren. 

De bloedvoering van de vaders wordt weergeven met een kleur: Cleitus, Bell, Sunny Boy, Chairman/ Blackstar. Stieren met meer van deze stamvaders krijgen meer kleuren of grijs (net als oude veel voorkomende stamvaders zelf),  niet uitgezochte stieren groen , roodbonte stieren krijgen rood, FH-stieren krijgen donkerpaars en overige krijgen bruin. Zie ook Inteelt.

Deze pagina's beperken zich vooral tot zwartbonte Holstein stieren die een  fokwaarde hebben. Zo mogelijk worden 3 of meer generaties gezocht uit advertenties en artikelen. Bronnen ondermeer: Veeteelt, CR-Delta-site en Koevisie. In het Menu links kan men ook doorklikken naar de Fries Hollandse stieren.

De 'Top-10' lijsten zijn berekend: The 'Top-10' lists are calculated:  

 Januari 2009 Zwartbont  

 Januari 2009 Roodbont 

uit fokwaarden voor Holstein stieren. De stieren zijn gerangschikt volgens NVI, met maximaal één zoon per vader. Ten sires will be listed with their highest sons.

In 2008 krijgt de Stieren Top 10 een ander vorm: foto's en surftips  Er komen geen nieuwe ranglijsten volgens fokwaarden.  

In 2008 the Top 10 gets a new format: pictures and tips.  No new lists will be calculated on breeding values. 

This site might contain errors.

Gegevens van de 'stambomen' en 'Top-10's' zijn onder voorbehoud, want  uw webmaster kan fouten maken. De webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van de informatie op deze pagina's.

Via "Links" in het Menu surft men o.a.  verder  naar de Fries Hollandse site, de Koestal met algemene landbouw-links, andere Rassen en de persoonlijke pagina's van de webmaster. Ook vindt men er links naar fokkerij organisaties en de agrarische media. 

Uw webmaster: Kees Ruyter

20 augustus 2007: De Top 10 wordt nu een lijst voor hoogste zonen van hun vader. Aldus aandacht voor de genetische diversiteit in plaats van herhaling van de officiële lijst. 

18 februari 2007: Er is een nieuwe totaalcijfer gekomen die DPS vervangt. Het is de NVI, Nederlands Vlaamse Index, die de aparte Stiersom berekening van uw webmaster overbodig maakt.  De toplijst gaat terug naar een Top 10 en volgt gewoon de NVI fokwaarde.  

Januari 2007: Tot zover zijn ranglijsten gebaseerd op de fokwaarden DPS en Totaal Exterieur met de formule:  

 Kees' Stiersom DPS + 10 x Tot.Ext. -1000 

November 2006: Dit maal een rangschikking van de Roodbonte Holsteiners. 

Mei 2006: het WK Voetbal vraagt om elftallen. Het Nederlands elftal stieren treedt aan tegen het Wereldteam, gelukkig volgens Nederlandse spelregels, alle fokwaarden naar Nederland toegerekend.

Februari 2005: nieuwe fokwaarden volgens nieuwe rekenregels en een nieuwe basis. Weten de oude toppers zich in de nieuwe  Top 10  te handhaven? Bij sommige stieren kan men doorklikken naar eigen foto's van de webmaster op de NRM show 2004. 

23 november 2004: Bezoekers van Kees' Koeien sites kunnen hun eigen berichtjes maken op:   Gasten Kees' Koestal 

7 juli 2004: Eigen foto reportage van de  Nationale Rundvee Manifestatie   met groepen dochters van stieren en koeien van de originele rassen. 

Mei 2004: nu ook Stiervader Top 10, verwerkt met de absolute Top 10. 

Mei 2004: Webweide vol foto's van dochters van bekende fokstieren, genaamd  nichtjes,  meestal met zelfde vaders als de nieuwste toppers.

   Staat er links geen keuze-menu, klik dan op Menu 

Inteelt

Bijna alle nieuwe stieren blijken al van Bell af te stammen, gezien het overal opduikende paars in de stamboomtabellen. De nieuwe toppers verenigen al drie van de stamvaders met een eigen kleur in de afstamming. Voorbeelden zijn  Rocker met Blackstar, Sunny Boy, Bell en Cleitus. Of Sneeky die het dan tenminste nog zonder Blackstar doet, maar al wel de andere invloedrijke stieren. 

Het vermijden van inteelt levert waarschijnlijk gezondere koeien op dan de laatste tientjes fokwaarde. Van twee kanten Bell als overgrootvader zal waarschijnlijk weinig kwaad kunnen, als de stier maar vrij is van CVM of BLAD, de bekende erfelijke afwijkingen van Bell.  Er zou nog een Bell-vrije TOP 10 opgesteld moeten worden. Wellicht is men met dergelijke stieren beter af dan met generaties achtereen Bell -fokkerij of kruisen met andere rassen. Zo half binnen het ras bieden Red-Holstein en FH natuurlijk nog mogelijkheden. 

Om in de toekomst inteelt te voorkomen en veel variatie in het zwartbonte ras te houden is het ook belangrijk veel stieren te gebruiken die ook van verschillende vaders en grootvaders afstammen. De bottleneck zit bij het aantal vaders achter de ki-stieren. Als er maar 20 stiervaders zijn om de volgende generatie te fokken, fokt men als het ware met een ras van 80 dieren in plaats van een ras met miljoenen Holsteins wereldwijd. En dat is optimistisch, want aangenomen is dat de stiermoeders dan geen familie zijn en dat er van alle vaders nieuwe fokstieren komen. Wat de veehouders aan extra stieren gebruiken heeft waarschijnlijk weinig invloed op de bloedvoering van de KI-stieren, maar de dochters en kleindochters kunnen nog vele jaren op de aardbodem rondlopen. 

   Staat er links geen keuze-menu, klik dan op Menu 

Uitleg Kees Stiersom     

De stieren zijn gerangschikt volgens:    Kees' Stiersom = DPS + 10 x (Totaal Exterieur -100). 

De DPS fokwaarde is de som van melkgeld minus voerkosten van de melk, levensduur vruchtbaarheid en de gezondheid; met als eenheid de euro.  

Totaal Exterieur is een totaal fokwaarde berekend uit fokwaarden van uiterlijke kenmerken van de dochters. De cijfers zijn een waarde rondom de honderd, vandaar de aftrek van 100 punten.  

De wegings factor 10 is gekozen om niet te veel nauwkeurigheid te suggereren en om de stiersom uit het hoofd te kunnen (na-)rekenen. Bij deze weging zal het melkgeld iets minder belangrijk zijn dan de overige andere eigenschappen samen (ca. 40% tegenover 60%).  

Bron fokwaarden:  Interbull voor stieren beproefd in het buitenland en  NVO/FLA voor in Nederland en Vlaanderen geteste stieren. De cijfers zijn  overgenomen van de perspublicatie van  www.cr-delta.nl. Alle gegevens onder voorbehoud, want fouten blijven mogelijk in deze overzetting.  

Als eenheid kan men beter over punten spreken dan over euro's, want volgens de wetenschap levert extra meetellen van andere kenmerken geen geldelijke winst op boven de DPS. Overigens werkt KI Alta met de zelfde formule en noemt het kengetal DPST. Het tijdschrift Koevisie kent een soortelijke berekening, maar weegt verschillende onderdelen van het exterieur anders in dan volgens 'Totaal Exterieur'. 

Er zijn toplijsten voor stieren getest in Nederland/ Vlaanderen en een lijst stieren beproefd in het buitenland. Dit is gedaan, omdat fokwaarden uit verschillende landen niet voor 100 procent vertaald kunnen worden naar elkaar. Om het voor webmaster en surfers kort te houden zijn de lijsten ingekrompen tot 10 stieren.   

 Kees Ruyter 

Afstamming beginletter: A B    C D    EF    GHIJ   KLM  NOPQ   R S T U    VWXYZ  

 Begin Pagina       Home    Fries Hollands      Links     Gasten